• 010.png
 • 011.png
 • 012.png
 • 013.png
 • 014.png
 • 015.png
 • 016.png
 • 017.png
 • 018.png
 • 019.png
 • 020.png
 • 021.png
 • 022.png
 • 023.png
 • 024.png
 • 026.png
 • 029.png
 • 032.png
 • 034.png
 • 035.png
 • Šujica-NAČRTI

   PRITLIČJE

 • Šujica-NAČRTI

   NADSTROPJE

 • Šujica-NAČRTI

   PREČNI PREREZ

 • Šujica-NAČRTI

   JUŽNA FASADA

 • Šujica-NAČRTI

   SEVERNA FASADA

 • Šujica-NAČRTI

   VZHODNA FASADA

 • Šujica-NAČRTI

   ZAHODNA FASADA

 1. FOTOGRAFIJE
 2. NAČRTI

PODATKI

Hiša v Šujici odslikava mladostniško zagnanost njenih naročnikov, ki so želeli združiti skandinavski pridih bivanjske kulture s tehnologijo »gorske arhitekture«. Zamaknjena streha in nadstrešek na zahodni strani objekta, ki usmerja poglede proti travnikom in gozdnemu robu, dajeta vtis, kot da ne gre za stanovanjsko hišo iz ljubljanskega predmestja, ampak za zavetišče, večji bivak v neokrnjeni naravi. Sleme hiše je orientirano v smeri S-J, objekt sodi v nizkoenergijski razred. Poraba energije za ogrevanje po PHPP normah znaša 18 kWh/(m2a). Notranjost objekta določajo vidni leseni konstrukcijski elementi z lesenimi oblogami in plezalna stena preko celotne širine objekta v petih ravneh. 

lokacija: ŠUJICA
arhitektura: JASNA STARC
statika: PIRING VOJKO PIRJEVEC s.p.
elektro instalacije: BIRO LOVŠIN d.o.o.
strojne instalacije: KALKEM d.o.o.
izvajalec: TESARSTVO KREGAR in STAVBARSTVO ŽERJAL s.p.
stavbno pohištvo – okna: MARLES
stavbno pohištvo – vhodna vrata: INT VRATA
stopnice: TESARSTVO KREGAR
   
bruto kvadratura: 190,2 m2
neto kvadratura: 147,5 m2
leto izgradnje: 2011-2012
   
opis konstrukcije: LESENA SKELETNA KONSTRUKCIJA
   
stopnja energijsko varčne gradnje: NIZKOENERGIJSKA HIŠA
   
poraba energije za ogrevanje po PHPP: za osrednjo Slovenijo (Ljubljana) 18 kWh/(m2a)
   
U-VREDNOSTI  
kontaktna fasada 0'111 W/m2K
prezračevana fasada 0'111 W/m2K
streha 0'101 W/m2K
tla 0'130 W/m2K
previsna tla 0'132 W/m2K
zasteklitev 0'600 W/m2K (g = 0,51)
okvir 1'600 W/m2K

 

HIŠNA TEHNIKA
toplotna črpalka (zrak-voda)
prezračevanje z rekuperacijo
zbiranje deževnice
mala biološka čistilna naprava

odobrena nepovratna spodbuda Eko sklada                         12.540 €

 


INVESTITOR
Ko se človek enkrat odloči za gradnjo hiše, je prvi korak (P.S. za katerega še vedno mislim, da je najpomembnejši v vsem procesu) izbira arhitekta. Pri odločanju za pravega so-ustvarjalca ljudje iščejo različne stvari, meni in Jerneju Valenčiču pa sta bili najpomembnejši dve: obvladovanje najnovejših tehnologij pasivnega načina gradnje in odprtost arhitektovega duha za mojo vizijo bivanja. Po prvem srečanju z Jasno je bila najina odločitev sprejeta.

Jasna je preprosto neizpodbiten strokovnjak na tehničnem področju. Zakaj si upam to stoprocentno trditi, kjub temu, da sem sama na tehničnem področju novorojenec? Če ne verjamete mojim besedam, samo pomislite, Jasna je malo nazaj zgradila pasivno hišo zase. In kadar človek gradi zase, takrat gotovo naredi, kar je najbolje! Kar sem se prepričala tudi na prvem sestanku, ki se je zgodil kar v njenem novem pasivnem kraljestvu. Pri snubljenju za arhitekta, sva bila na sestankih z veliko arhitekti, čisto premalo pa je bilo takih, ki bi demonstrirali zadostno tehnično poznavanje.

In drugi vidik, odprtost, sodelovanje … preprosto razumevanje najinih želja. Ker sva imela z Jernejem Valenčičem že precej jasno vizijo hiše, nama je veliko pomenilo to, da arhitekt ne vsiljuje svojih vizij, temveč s svojim znanjem in izkušnjami obogati v mislih že živo hišo. In z izredno so-čutnim in živahnim so-ustvarjanjem Jasna navdušuje prav s tem.

Ostalo pa ni le pri tem, kar sem v arhitektu iskala na začetku. S sodelovanjem z Jasno nisem dobila le tehnično brezhibne uresničitve mojih in skupnih vizij, temveč človeka, ki ne prereže le popkovine pri rojstvu hiše, temveč ostane zlata vreden svetovalec tudi pri njeni rasti po zadnjem uradnem plačilu.

Ana

 

   Λ