• _BB10690.jpg
 • _BB10806.jpg
 • _BB10812.jpg
 • _BB10820.jpg
 • _BB10822.jpg
 • _BB10830.jpg
 • _BB10835.jpg
 • _BB10872.jpg
 • _BB10882.jpg
 • _BB10991.jpg
 • _BB10999.jpg
 • _BB11046.jpg
 • _BB11062.jpg
 • _BB11156.jpg
 • _BB11159.jpg
 • _BB11168.jpg
 • hisaStarc

   PRITLIČJE

 • hisaStarc

   NADSTROPJE

 • hisaStarc

   MANSARDA

 • hisaStarc

   VZDOLŽNI PREREZ

 • hisaStarc

   PREČNI PREREZ

 • hisaStarc

   JUŽNA FASADA

 • hisaStarc

   SEVERNA FASADA

 • hisaStarc

   ZAHODNA FASADA

 • hisaStarc

   VZHODNA FASADA

 1. FOTOGRAFIJE
 2. NAČRTI

PODATKI

Zasnova stanovanjskega objekta poskuša slediti nekoč značilni podobi kulturne krajine, ki jo Valvasor imenuje dežela Spodnja Kranjska in katere značilnosti so ostre zime in vroča poletja.
Objekt podolgovatega tlorisa z dvokapno streho in večjim naklonom brez izrazitega napušča sledi tradicionalni stavbni tipologiji in hkrati izpolnjuje funkcionalne in oblikovne zahteve današnjega časa. Uporaba materialov sledi lokalnemu okolju - prevladuje les, dopolnjujeta ga opeka in kamen.
Objekt je lociran na robu vaškega jedra, na travniku ob stari kašči, ki kot pomnik nemo izpričuje stavbarsko razmišljanje nekdanjih rodov.
Objekt je zasnovan kot lesena skeletna konstrukcija. Obsega pritličje, nadstropje in mansardo, brez kleti. Nadstropni del objekta ima leseno fasado. Kritina je opečna. Toplotna izolacija je iz lesnih vlaken.
Objekt je z vidika energetske varčnosti grajen kot pasivna hiša (poraba energije za ogrevanje po PHPP 14 kWh/(m2a) za klimatske podatke za lokalno klimo- Velike Lašče).
K temu v veliki meri prispeva izbira tradicionalne kompaktne oblike gabarita in lokalne možnosti gradnje.
Objekt je z daljšo stranico orientiran v smeri V-Z, da je večji del fasade izdatno osončen. Na jug so usmerjeni vsi dnevni in bivalni prostori, ki so v pritličju povezani v eno bivalno enoto. Zaokroža jo spalnica staršev s pomožnimi prostori. Stik s prostornim travnikom zagotavlja leseni podij pod nadstropnim prevesom, v katerega se kot podaljšek izteka dnevni bivalni prostor.
Dostop do nadstropja, kjer so dvoetažni prostori za otroke, je predviden prek konzolno izvedenih stopnic.
Ureditev zunanjosti in pomožnih prostorov je preprosta. Navezuje se na obstoječi objekt, vendar mu hkrati zagotavlja avtonomnost.

 

lokacija: VELIKE LAŠČE
arhitektura: JASNA STARC
zunanja ureditev: MARTIN STARC
notranja oprema: JASNA ARIANA STARC
statika: PIRING VOJKO PIRJEVEC s.p.
elektro instalacije: NOVERA d.o.o.
strojne instalacije: LESPRO d.o.o. in KALKEM d.o.o.
glavni izvajalec: STAVBARSTVO ŽERJAL s.p.
izvajalec lesenega dela: TESARSTVO KREGAR
izvajalec strojnih inštalacij: KNUT d.o.o.
izvajalec elektro napeljave: TONI BARBIČ s.p. elektroinštalacije
stavbno pohištvo – okna: MIZARSTVO KOŠAK
stavbno pohištvo – vhodna vrata: INT VRATA
stopnice: JANEZ FRANK s.p.
notranja oprema: MIZARSTVO ARNEŽ
luči: STRLE SVETILA, DIMCO
   
bruto kvadratura: 242,7 m2
neto kvadratura: 200,0 m2
leto izgradnje: 2009-2010
   
opis konstrukcije: LESENA SKELETNA KONSTRUKCIJA
   
stopnja energijsko varčne gradnje: PASIVNA HIŠA
   
poraba energije za ogrevanje po PHPP: za osrednjo Slovenijo (Ljubljana) 12 kWh/(m2a)
  za lokalno klimo (Velike Lašče) 14 kWh/(m2a)
   
U-VREDNOSTI  
kontaktna fasada 0'113 W/m2K
prezračevana fasada 0'112 W/m2K
streha 0'107 W/m2K
tla 0'130 W/m2K
previsna tla 0'116 W/m2K
zasteklitev 0'600 W/m2K
okvir 1'400 W/m2K
   
HIŠNA TEHNIKA  
toplotna črpalka (zrak-voda)  
prezračevanje z rekuperacijo  
zbiranje deževnice  
mala biološka čistilna naprava  
centralno sesalni sistem  
   
pridobljena nepovratna spodbuda Eko sklada 25.000€

Gradnjo te hiše je bilo moč spremljati tudi preko portala lesena-gradnja.si, kjer si lahko sedaj ogledate posnetke:

http://www.lesena-gradnja.si/html/pages/gradnja-on-line.php

PORTAL PASIVNA HIŠA

http://www.pasivnahisa.eu/slovenija/74-lesena-pasivna-hisa-starc-v-velikih-lascah

 

   Λ